Ako vôbec spoznáme amonita?

Pri pohľade na takúto vzorku vás prvé napadne: „Zvláštne tvarovaný vyleštený kus horniny s odtlačkom riasy alebo nejakého malinkého kríčka.“ Tí šikovnejší budú tieto útvary považovať za pseudofosílie. Napadlo by vás však, že by mohlo ísť o amonita?
Baculites compressusUSAjpg

Väčšina ľudí si predstaví amonita ako "slimáčika" so schránkou stočenou do pravidelnej špirály. Vieme však, že amonity môžu mať aj schránku tvarovanú tak, že sa závity nedotýkajú alebo je vinutá do priestoru (viď nižšie).

ammonitesjpg

Pri úplne rovnej alebo minimálne stočenej schránke by sme vzorku považovali skôr za lodenku alebo belemnita. Belemnity majú inú vnútornú stavbu schránok, ktoré sú navyše kónické. Po rozrezaní vzorky by sme našli septá predeľujúce vnútro schránky. To by korešpondovalo s lodenkami, avšak lodenky s priamou schránkou žili iba v prvohorách. Pri troche šťastia by sme našli sifón, ktorý by nám ukázal, že ide o amonita

Na tejto vzorke, ale nájdeme aj iný znak, ktorý nám indikuje amonity. „Kríčková kresba“ na schránke predstavuje sutúru, švy. Tie presne kopírujú miesto, kde sa vnútorné septá dotýkali schránky. Komplikovaná „kresba“ amonitom zrejme umožňovala lepšie znášať zmeny tlaku v hlbších častiach morí a oceánov.

5306211975_97e8946cf8_bjpg

Sutúra predstavuje štruktúru, ktorá sa v čase (počas evolúcie) mení. U starších skupín ako sú goniatity je priebeh sutúry takmer priamy, jednoduchý. Smerom k mladším skupinám prechádza cez zložitejší ceratitový šev (charakteristický pre triasové amonity) až k mimoriadne estetickému, no komplikovanému amonitovému švu. Tieto veľké skupiny švov obsahujú množstvo variácií, ktoré slúžia na identifikáciu amonitov až na druhovej úrovni.

Ceph_Sutures2png

Šev nám už pri zbežnom pohľade vie povedať, že vzorka na obrázku je amonit (bez toho aby sme ju museli poškodzovať rezaním), ide o pokročilú formu (odborníci podľa nej určia aj druh) a pozeráme sa na vnútorné jadro schránky, nie priamo na schránku. Síce s komplikovaným priebehom, ale s množstvom informácií o fosílii, ktoré vieme jednoducho použiť,

Zdroje: pinterest.com
palaeos.com
flickr.com
fossiel.net