Fascinácia neznámym

Skameneliny nie sú len predmetom záujmu vedcov, paleontológov. Nie tak dávno ľudia považovali
fosílie za hračky vytvorené tvorivou silou, vis plastica, postupne za hračky vytvorené prírodou, vis naturae. Skameneliny zbierali šľachtici, no aj amatéri. Zbierali ich bežní ľudia, buď kvôli magickým účelom, alebo pragmaticky na predaj zberateľom z radov šľachty či prvým paleontológom. Na čo tak myslel človek doby kamennej, ktorý zbieral tieto fosílne ulity a lastúry (a klovitovce)?
mixjpg