Funkčná morfológia

Funkčná morfológia. Dobrovoľne sa priznávam, môj vzťah k tejto časti (paleo)biológie má rovnaké fázy ako popísala Elisabeth Kϋbler-Ross v knihe O smrti a umieraní - popieranie, hnev, vyjednávanie, depresia, akceptácia. Prvotné idey funkčnej morfológie sa viažu s menom Georges Cuvier (1769-1832). Vulgárne povedané, že všetko so všetkým súvisí. V paleontológii je to častokrát hlavná metóda na určenie spôsobu života dávno vyhynutých organizmov. Platí pravidlo, že čím bližšie na časovej osi k súčasnosti sme, tým viac sa organizmy a spôsob i prostredie ich života podobá súčasnému, známemu. V súčasnosti ešte žijú rody či druhy mäkkýšov u nás známe iba ako fosílie. Aj keď sa s funkčnou morfológiou nachádzam vo vzťahu charakterizovanom akceptáciou, občas narazím na ozajstné prekvapenie. Ako študent prvého ročníka som počas terénu našiel nádhernú lastúru, Divalinga ornata, jemná okrúhla schránka a na nej niečo, čo pripomínalo odtlačok prstu. Esteticky veľmi pekné a zaujímavé, no časom to nejak zapadlo a dlho unikalo mojej pozornosti. Až kým som nenarazil na knihu Relation of shell form to life habits of the Bivalvia od S.M. Stanleyho. V stati o lastúrnikoch zahrabávajúcich sa do mäkkého podkladu je spomínaný druh Divaricella quadrisulcata (validný názov Divalinga quadrisulcata), príbuzný "nášho" neogénneho druhu D. ornata.

Divalinga-arabica_BlattererJPG

A čuduj sa svete, okrem svalnatej nohy na zahlbovanie používa, resp. je mu nápomocný aj vzor na schránke (viď. obrázok). Rotáciou schránky pomocou tohto vzoru vynáša materiál nabok/na povrch a postupne sa zahlbuje až do vyhovujúcej hĺbky. Schránka rotuje v uhle cca 45°. Mechanizmus pohybu v kombinácii so vzorom na schránke predurčuje tento druh na život v piesčitom (stredne hrubom) substráte. Detail tak prepracovaný,dôležitý, predurčujúci a sčasti aj limitujúci, na tak malom organizme. Pre toto sa oplatí venovať pozornosť aj najmenším detailom v prírode.

Bez nzvujpg

Obrázky:

dafni.com,

Stanley, S. M. (1970). Relation of shell form to life habits of the Bivalvia (Mollusca) (Vol. 125). Geological Society of America.