Iba šuter

Krásny príklad toho, že o jednoduchom "šutri" sa dá povedať veľmi veľa - ekonomicky významný typ železnej rudy, charakteristickej hlavne pre ložiská v proterozických sedimentárnych horninách, BIF (banded iron formation) páskované železné rudy, ale to by som nebol paleontológ ak by som v tom nevidel stopy života :D Vznik týchto rúd je spojený s prítomnosťou modro-zelených rias, cyanobaktérií, ktoré v tej dobe prosperovali v plytkomorských prostrediach a začínali atmosféru Zeme obohacovať o kyslík. Modelový BIF je tvorený vrstvou oxidov železa (hematit, magnetit), ktoré sú kovové až čierne a vrstvou ílovitej bridlice alebo rohovca s mikrovrstvami oxidov železa, táto vrstva má často červenú farbu. Asi najznámejšie ložiská sú v austrálskej Pilbare (vzorka na obrázku), ale rovnaký typ sa nachádza aj na Krivom Rogu (UA), ložiskách okolo Lake Superior (CAN),...

14980825_1164582523635085_2072866145973264407_njpg
foto z: ebay.com