Krása planktónu

Planktón - väčšina ľudí si predstaví mikroskopickú droboť. Áno aj, ale nie je to také jednoduché. Planktónom označujeme celý súbor organizmov, ktoré žijú na povrchu oceánskej či morskej hladiny. Ak si spomínate na ľaliovky, tak tie žijú ako málo pohyblivý bentos (t.j. opak plantónu – organizmy žijúce na dne). Jurský druh Saccocoma má takmer všetky znaky ľalioviek (viď nižšie), chýba im však stopka. Čím potom držia pri dne? Ničím, tento druh žije planktonicky. Ak ste niekedy pozorovali na hladine stojatej vody vodomerku (Hydrometra stagnorum Linnaeus, 1758), tak Saccocoma sa na hladine drží rovnakým spôsobom, využitím povrchového napätia. Tento drobný (no nie mikro, priemer cca 2cm) planktón je v histórii života tak výnimočný, až sa stal vedúcou fosíliou pre vrchnú juru a spodnú kriedu.

tn_Saccocoma-tenella-upper-jurassic-Solnhofen-Germanyjpg

Na obrázku je Saccocoma tenella z oblasti Solnhofenu. Tento typ platňovitého obkladového vápenca sa vozí aj na Slovensko, tak dávajte pozor, možno sa vám zadarí v ňom nájsť takúto nádheru.

Zdroj foto: http://davealex.com/

Burmeister, H. (1851): Geschichte der Schöpfung. Verlag Otto Wigand; Leipzig (Alemania), 608 p., 228 figs.