Písané atramentom do kameňa

Ako na Zemi existujú výnimočné miesta, tak existujú aj miesta s výminočnými a výnimočne zachovanými skamenelinami. Takéto miesta voláme Lagerstätte. Nie je ich mnoho, no o to krajšie pohľady do minulosti nám prinášajú. Často sú charakterizované fosíliami so zachovanými mäkkými časťami tiel. Na fotke vidíme zástupcu už vyhynutých belemnitov z lagerstättu Holzmaden (Jura-lias, cca 180 mil. rokov, Nemecko), ktorý je známy predovšetkým nálezmi ichtyosaurov.
11258Galerie1var_jpg
Belemnity patria k mäkkýšom, hlavonožcom, a tvarovo aj anatomicky sú podobné dnešným sépiám. Okrem niekoľkých ramien, hyponómu a dokonalých očí, je pre viacero skupín mäkkýšov charakteristická prítomnosť "atramentového" vaku. Ten slúži v prípade núdze na obranu jedinca pred predátormi. Vzorka dole zobrazuje belemnita s poškodenou pevnou schránkou (rostrom) a posmrtne vytečeným "atramentovým vakom" zachovaného v posidiónovej bridlici. Je to príklad výnimočnej vzorky, ktorá upravila pohľad na anatómiu celej skupiny. Skúmaním geochemického zloženia atramentu sa vedci dopracovali až k metodike určovania pôvodnej farby "peria" dinosaurov, ale o tom snáď nabudúce.

foto: http://www.urweltmuseum.de/urweltmuseum/zoo/belemniten/