Paleontológia Belgicka

Pred cestou do Belgicka som do zoznamu miest, ktoré musím navštíviť, zaradil prírodovedné múzeum. Môj predpoklad, že múzeum bude prepchaté exponátmi z mladších období (najmä treťohory), ktorými sa zaoberám aj ja, sa však čím ďalej tým viac ukazoval ako nesprávny. Expozície plné rybojašterov, Iguanodonov, ... Šokom pre mňa bolo, že som zabudol na to, že podstatnú (južnú) časť Belgicka tvoria Ardeny. Hanba ma fackovala, takže šup nad mapu. Ako prvé som si všimol geografické názvy, ktoré slúžia ako predloha pojmom v geológii/stratigrafii: Namúr, Dinant, Mástricht...

chronobgjpg

Namúr a Dinant predstavujú lokálne stratigrafické názvy. Mástricht je globálne uznaný stupeň kriedy.

Nebudem tu rozoberať kompletnú geológiu Belgicka, takže len tak v skratke. Severná časť krajiny je tvorená prevažne morskými sedimentami kenozoika (treťohôr a kvartéru). Smerom na juh sa spod týchto sedimentov vynára Brabantský masív tvorený paleozoickými horninami. Nasledujú Namúrska a Dinantská synklinála, ďalej na juh sa nachádzajú Ardeny tvorené paleozoickými až mezozoickými horninami. Z paleontologického hľadiska je zaujímavá aj Monská panva západne od Namúrskej synklinály. Belgicko dalo svetu okrem iného aj názvy už spomínaných stratigrafických jednotiek. Dinant a Namúr prislúchajú karbónu a používajú sa v SV Európe (napr. aj v stratigrafii českých karbónskych uhoľných paniev). Mástricht je najvrchnejší stupeň kriedy. Názov zaviedol belgický geológ H.A. Dumont v roku 1849. Mástricht sa končí známym vymieraním dinosaurov.

mapabejpg

Geologická mapa belgicka (upravené podľa Pirson et al, 2008)

Keďže som bohužiaľ nestihol navštíviť žiadne lokality, tak to vezmem cez múzeum :). Múzeum prírodných vied  musím pochváliť za neskutočnú otvorenosť a interakciu s návštevníkmi. Je takmer nemožné sa tam nudiť; perfektný výber zaujímavých exponátov, interaktívne, hravé, zaujímavé nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

Bolo založené ako múzeum mesta Brusel v roku 1846 a základ expozície tvorili zbierky princa Karla Alexandra z Lorraine. V roku 1869 to bolo okrem múzea v Sankt Peterburgu jediné múzeum, kde bola vystavená kostra mamuta. Jeho výstavná hala venovaná dinosaurom je v súčasnosti najväčšou s touto tematikou na svete (plocha 4580 m2 od roku 2007).

diplo2jpg

Táto hala je vskutku výnimočná, človek vidí prierez vývojom dinosaurov v čase a priestore. Viac ako 25-metrový Diplodokus zaujme už pri vstupe. Prechádzaním sa v členenej expozícií sa však dostávame k ďalším a ďalším pikoškám („Elvisaurus“; povinná jazda v podobe „Tyranosaura“; ...).

Elvisjpg

Cryolophosaurus ellioti "Elvis"

Základným kameňom múzea, okolo ktorého je postavená celá paleontologická expozícia, sú kostry Iguanodonov z Bernissart. Ide o nálezy z roku 1878 z uhoľnej bane v hĺbke 332 metrov pod povrchom. Mesto Bernissart leží v spomínanej Monskej panve, ktorú tvoria sedimenty kriedy. Iguanodon predstavuje bylinožravca, ktorý sa pohyboval po dvoch aj štyroch končatinách. Tento druh tvorí základ línie vedúcej až k Hadrosaurom.

iguanodonhlajpg V bani sa našlo 38 kostier prevažne dospelých jedincov. Deväť je tu vystavených a 19 sa nachádza v depozite tohto múzea. Kostry sú umiestnené v presklených vitrínach impozantných rozmerov, pričom jeden exemplár „vychádza“ do priestoru medzi návštevníkov. Tým však ohromenie nekončí. Po výstupe na vyššie poschodie sa vám naskytne pohľad do „tvárí“ týchto obrov.

iguanodonhljpg

Skutočné prekvapenie vás však čaká v podzemí, v sklenej vitíne a čiastočne aj pod presklenou podlahou z bielej masy horniny vystupujú kompletné kostry aj oddelené kosti. Tieto boli prvými kompletnými nálezmi kostier dinosaurov. Pre mňa to bol väčší zážitok ako kostra Diplodoka o poschodie vyššie.

iguanodonjpg

V podzemí je časť expozície venovaná aj mosasaurom (rybojašterom) z vrchnej kriedy lokalít z okolia Mástrichtu. Platne s kompletnými čelusťami a sánkami viacerých druhov, doplnené obrou korytnačkou, nálezmi mäkkýšov, koralov či žraločích zubov. Celá miestnosť ako teleport do Mástrichtu pred 70 miliónmi rokov. Perfektne doplnené maľbami na stenách a 3D rekonštrukciami. Jednoduché, no efektné; niečo, čo na Slovensku citeľne chýba.

masojpg

korjpg

Zo zvyšných exponátov by som vyzdvihol ešte kostru mamuta. Nálezy veľrýb objavených pri výstavbe pevnosti v Antverpách plynulo človeka dovedú až k súčasným exponátom. Ešte spomeniem muzeálny obchod, v ktorom nie je problém nechať mesačnú výplatu len za knihy :D. Teda, ak viete po flámsky alebo valónsky :(.

mamutjpg

Chcel som vám v skratke priblížiť paleontológiu Belgicka a prírodovedné múzeum. No mám pocit, že som si definitívne potvrdil svoj zámer ešte sa tam vrátiť :D.

Zdroje:

Fossessed

Pirson, Stéphane, et al. "An overview of the geology of Belgium." Memoirs of the Geological Survey of Belgium 55 (2008): 5-25.