Prevrátené trilobity

Tri až štyri centimetre hrubá vrstvička nevzhľadných čiernych bridlíc. Žiadny zázrak, až kým nezačnete bridlice tohto ordovického súvrstvia rozbíjať. Lagerstätty, magické slovo pre každého paleontológa, predstavujú ten typ lokalít, ktoré sú pre nás ako fotografie prehistorického života medzi doslova tonami ostatných „čarbaníc“. Ak z nich niečo chceme zistiť, má to čaro detektívnej práce. Naproti tomu fosílie z lagerstättov majú takmer všetko, nám treba už len slová, čo to opíšu. Nálezy z bežných lokalít nám už prezradili veľa o stavbe panciera trilobitov, ich správaní a živote. Trilobity z tejto tenučkej vrstvičky sa však pred nami odhalili z doposiaľ nepoznanej strany, zospodu. Zlatistá farba pyritu je fascinujúca, čo však s vami spraví, keď si uvedomíte, že kopíruje drobné nožičky, tykadlá, žiabre.

ventral side pyritised trilojpg

Trilobit Triarthrus eatoni s dokonale zachovanou brušnou stranou s nožičkami, žiabrami a tykadlami.

Kompletná anatómia ventrálnej (brušnej) strany trilobitov popísaná koncom 19-teho storočia Ch.E. Beecherom (po ktorom je vrstvička aj pomenovaná – Beecher´s Trilobite bed) zdokonalili naše vedomosti o tejto skupine organizmov. S nástupom röntgenu a počítačovej tomografie sa začali diať hotové zázraky. Tieto výnimočné vzorky boli zdigitalizované a popritom tom sa podarilo objaviť aj vajíčka.

trilobite_eggsjpg

Rôzne pohľady na vajíčka trilobita Triarthrus eatoni (Hegna et al., 2017)

Dostali sme sa bližšie k rozlúšteniu otázky ako sa trilobity rozmnožovali, no keďže sa trilobity nedožili dneška, tak pred nami ešte zopár otázok ostáva. Snáď sa už čoskoro dočkáme aj rozlúštenia týchto záhad.


Zdroje:

pinterest.com

Thomas A. Hegna, Markus J. Martin, Simon A.F. Darroch; 2017:  Pyritized in situ trilobite eggs from the Ordovician of New York (Lorraine Group): Implications for trilobite reproductive biology, Geology, v. 45; no. 3; p. 199–202