Skamenelé stopy

Stopy sa niekedy podarí zanechať aj nenápadným udalostiam a organizmom. Jedným z druhov fosílií sú aj ichnofosílie – stopy po životných prejavoch organizmov. Nejde len o klasické odtlačky stôp napríklad dinosaurov, ale aj o stopy po predácií či po prežieraní sedimentu.

crucianas1JPG

Trilobity pozná asi každý z nás, no zarážajúce je, ako veľmi nám tieto malé článkonožce dokážu pomôcť svojimi stopami. Trilobity pokryté pancierom sa nám vo fosílnom zázname objavujú od spodného kambria a vymierajú počas permu. Samotné trilobity a ich zvleky sa zachovávajú hojne, ale nie všetky procesy počas premeny sedimentu na horninu sú priaznivé ich zachovaniu. Trilobity sa živili ako požierači detritu (drobných zložiek sedimentu). Prechádzali po povrchu alebo plytko pod povrchom sedimentu a „vyberali“ z neho potravu, pritom produkovali stopy typu Cruziana. Tieto stopy vyzerajú ako dve súbežné poloblúkové ryhy s priečnymi čiarami.

7315d733-61a3-4f17-b22b-94db09bb512cjpg

Pokiaľ nájdeme vhodný odkryv s plochou, na ktorej sú viditeľné tieto stopy (Cruziana), ale nemáme v tejto vrstve trilobity ani žiadnu inú fosíliu, tak vieme určiť jej vek iba zhruba (v spomínanom rozpätí spodné kambrium – perm). Tieto stopy však kopírujú povrch vrstiev, to znamená, že pri dostatku skúseností vieme určiť, či je vrstva/súvrstvie v pôvodnej polohe alebo v polohe prevrátenej. To je obrovská pomoc pri určovaní stratigrafickej pozície vrstiev či súvrství. Nehovoriac o tom, ako dobre vyzerá vhodne priradený trilobit k stope v expozícií (viď obrázok).

fbdab97df0e5af7e80cd7e24e3c4c59ajpg

Zdroj foto:

trilobites.info

geoforum.fr

pinterest.com