Slnečnice ako od vanGogha

Mám rád slnečnice. Na poli, v záhrade, vo váze, ale najradšej mám tie od van Gogha.

Vincent_Willem_van_Gogh_127jpg

Krásne idylické zátišie, teplé tlmené farby kvetov z čeľade astrovitých, zachytená vnútrodruhová rôznorodosť (variabilita),... Pri jednom z mnohých bezcieľnych výletov po internete som narazil na úžasnú vzorku, skamenelé slnečnice. V súčasnosti poznáme viac ako 23 500 druhov rastlín tejto čeľade, viac je už len orchideí. Kde sa nám však začala táto skupina tvoriť? Kedy vznikla? Astrovité patia ku krytosemenným rastlinám, to znamená že sa vyvinuli počas kenofytika, ktoré začína v strednej kriede. Astrovité rastliny a s nimi aj slnečnice sú nám dobre známe z nálezov peľových zŕn (ktorých štúdiu sa venuje palynológia). Na ich základe sa predpokladá, že sa vyvinuli kdesi v Antarktíde, odkiaľ sa začali šíriť do Južnej Ameriky a Austrálie. Kedy sa to stalo? Vieme, že zaľadňovanie Antarktídy začalo v oligocéne. Tak sa dostávame do pomerne širokého rozsahu veku, kedy mohla celá rozsiahla skupina vzniknúť (100 - 33 miliónov rokov). Makronálezy sú pomerne vzácne a zväčša mladšieho veku. O to viac je dôležitý nález slnečnice z Argentíny z eocénu. Vidíme jasný úbor a keď zapojíme predstavivosť, vidíme aj rozvinuté okvetné lupienky v tvare hviezdy, podľa ktorej dostala názov celá čeľaď, alebo v tvare slnka, od toho slnečnica.

barreda1HR-wiredjpg
Jednoduchá vzorka, ktorá nám napovie veľa, keď sme ochotní počúvať a pritom má krásne mäkké farby, takmer dokonalú kompozíciu, idylu, atmosféru a od van Gogha ju delí iba váza a 45 miliónov rokov.


zdroj foto:

wikipedia.org

wired.com