Užitočné slimáky

Slimáky - škodné v záhrade, no užitočné v paleontológii. Čím viac druhov zozbierate, tým presnejšie interpretujete prostredie, v akom žili. Povedia vám, či obľubovali morskú, brakickú alebo sladkú vodu. Živili sa spásaním rias alebo boli dravé?
3JPG
Ulitník druhu Cassiope coquandi z lokality Prašník, vrchná krieda - santón (súvrstvie Hurbanovej doliny), veľkosť schránky 4,3cm

Aj takýto malý ulitník, akého máte práve v rukách, vám vie odpovedať na niekoľko otázok. Rod Cassiope patrí medzi už vyhynuté rody, ktoré žili v mori. Jeho domovom boli plytké, dobre prehriate lagúny, kde sa celé dni len pomaly plížil od jedného sústa potravy k ďalšiemu. Úplná kriedová pohoda :)