Vampíri temných morí

Hlboký, temný, otvorený oceán je plný neznámeho života. Vampiromorfy sú toho dôkazom. Nevzhľadné mäkkotelové hlavonožce prispôsobené na život vo večnej tme, obrovskom tlaku (niekoľko atmosfér) a prostredí plnom nástrah. Prvé relevantné informácie o tejto skupine začali prichádzať iba nedávno, výminočne sa objavia aj videá. V geologickom zázname nie sú hlbokovodné sedimenty príliš vhodné pre zachovanie fosílií, častokrát sa nachádzame pod úrovňou stability kalcitu a aragonitu (čo sú dominantné zložky schránok morských makroorganizmov). Spomínané obrovské tlaky a pomalá sedimentácia tiež nie je úplne vhodná pre fosilizáciu (dlhšia expozícia mŕtveho tela na dne).

Exceptionally-preserved-Jurassic-sea-GeologyPagejpg

Ako viacerí vtipálkovia hovoria o Kanade, že je tam nuda, tak okrem mimoriadne vzrušujúceho náleziska Burgess Shales má na konte ďalší super nález. Na lokalite Ya Ha Tinda ranč (JV Alberta) objavili paleontológovia výminočne zachovaných zástupcov Vampiromorf z jury. Ďalší dôkaz pomerne bežného stavu, že o súčasných moriach vieme rovnako málo ako o tých minulých. :(

foto:geologypage