Vražda zachytená v kameni

Vždy som mal šťastie na učiteľov. Už v prvom ročníku nám jeden profesor paleontológiu prednášal ako rozprávku. Malo to svoje čaro a atmosféru a všetci (traja), ktorí sme na tých hodinách nepodriemkavali, sme nakoniec skončili ako paleontológovia. Stovkami vzoriek sa mi tieto rozprávky zmenili na malú detektívku; odkiaľ to pochádza, kde to žilo, čím sa to kŕmilo....? Až som raz narazil na zvláštnu "dieru" v schránke lastúrnika. Bežná lastúra sa zrazu zmenila, dvojstupňová diera z nej urobila obeť vraždy, zákernej, úkladnej.... Vo všeobecnosti každá diera, odlúpnutie, prasklina či ryha niečo o danom živočíchovi vypovedajú, málokedy však s istotou vieme povedať, že niečo bolo príčinou jeho smrti.

Oichnus on Corbulajpg

lastúrnik Corbula gibba aj so stopou po spáchanom zločine

Tak som si sám v sebe založil oddelenie vrážd a začal zhromažďovať materiály potrebé na usvedčenie. Skúmal som podobné stopy na iných schránkach z rôznych lokalít (štúdiu stôp sa venuje ichnológia), prvýkrát som načrel do krás tafonómie, ktorá sa venuje procesom vedúcim k smrti živočícha a procesom, ktoré sa dejú až do jeho objavenia. Nakoniec som vďaka pánovi Bromleymu a jeho prácam zistil, že stopa sa volá Oichnus paraboloides a po chvíľke ďalšieho štúdia aj biologickej literatúry som vedel, kde hladať páchateľa. Takýto typ stopy usvedčuje ulitníka z čeľade Naticidae.

f1561_195248jpg

súčasný zástupca naticidných ulitníkov

Svalnatou nohou sa pevne prisaje na schránku svojej obete, prvú časť otvoru vyleptá tekutinou podobnou kyseline a zvyšok dokončí krúživým pohybom raduly s pevnými radmi "zúbkov". Nasleduje z etických dôvodov cenzurovaná časť a dostávame sa k samotnej vzorke pod lupou. Poznáme okruh páchateľov, v ktorom môžeme hladať, pozorne prechádzam vzorky z tejto vrstvy a po krátkom čase ho mám. V duchu si prednesiem, čo všetko ma doviedlo k tomuto baňatému zločincovi a uzatvorím ho do skúmavky so štítkom, len titul vrah som nejak nemal odvahu tam napísať, veď od trestného činu už uplynulo 13 miliónov rokov.

zdroj foto: fossessed, www.blog.designsquish.com