Fossessed vznikol v roku 2016 ako iniciatíva na propagáciu najmä paleontológie.

Dlhšiu dobu v nás zreli nápady na šírenie krás geologických vied, ktoré by sme radi sprístupnili väčšiemu množstvu ľudí - od záujemcov o prírodné vedy, cez amatérskych zberateľov, až po učiteľov biológie a geografie na základných a stredných školách.

V prvotnej fáze boli príbehy skamenelín iba súčasťou „facebookového sveta“. Teraz však prišiel čas na vznik adekvátnej webovej stránky. Nosnou časťou našej práce stále ostáva blog: Skameneliny s príbehom. Každá jedna skamenelina nám dokáže vo svojom príbehu vypovedať niečo, čo je obsiahnuté v častokrát suchých a ťažkopádnych poučkách. Malinkými krokmi posúvame našu činnosť ďalej, smerom k prednáškam, konzultáciám, pomoci pri určovaní skamenelín a vytváraním originálneho edukačného obsahu pre široké publikum.

Dúfame, že sa nám podarí ukázať paleontológiu a geológiu ako stále živé vedy, ktoré si zaslúžia aj Vašu pozornosť.  Predstavujú síce len časť prírody, no pre nás jednu z tých najzaujímavejších.


Členovia tímu

profi2ljpg
Tomáš Fuksi
skoro 20 rokov v teréne zrastám s paleontologickým kladivom :)
Som:
- člen: Európska geovedná únia (EGU), Slovenská geologická spoločnosť (SGS),
Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR

Vedecké zameranie:
- morské spoločenstvá mäkkýšov v kenozoiku
Obľúbené v paleontológii:
- skupina: mäkkýše
- obdobia: krieda, neogén
Prehľad vedeckej činnosti:  ResearchGate